Διοικητικό Συμβούλιο

   

  Διοικητικό Συμβούλιο (03/12/2021) 

   

  Πρόεδρος :

   Θωμάς Καντερές

  Αντιπρόεδρος :

   Σιακκή-Μητρέλη Αγγελική

  Γεν. Γραμματέας :

   Γιάννης Καψουλάκης

  Αναπλ.Γεν.Γραμματέας :

  Τσιώκου Κωνσταντίνα

  Ταμίας :

   Νίκος Παραμάνας

  Μέλος :

   Βασίλης Αυδίκος

  Μέλος :

   Γιώργος Κωνσταντόπουλος

   

   

  -

      

  © Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Σχεδιασμός Onscreen Web Services